,,Świętokrzyskie jakie cudne”

P1230313Dnia 18 czerwca 2014r. uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kałkowie-Godowie i uczniowie Szkół Podstawowych z regionu świętokrzyskiego wzięli udział w plenerowych, integracyjnych warsztatach artystycznych pod nazwą: „Świętokrzyskie jakie cudne”. Warsztaty artystyczne odbyły się malowniczym zakątku ziemi świętokrzyskiej jakim jest Góra Miłosierdzia Bożego zwana „Eremy” nad zalewem Wióry w Kałkowie-Godowie. Miejsce to okazało się być wspaniałym i inspirującym do twórczości artystycznej, której tematyką było „Świętokrzyskie jakie cudne”. Osoby niepełnosprawne i dzieci ze Szkół Podstawowych w Godowie, Dąbrowie, Stykowie i Szkoły Podstawowej nr 9 w Starachowicach w swoich pracach ukazali nie tylko piękno ziemi świętokrzyskiej ale również swoje talenty plastyczne i manualne. Zajęcia odbywały się w czterech grupach tematycznych. Animatorami zajęć byli pracownicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kałkowie-Godowie – instruktorzy terapii.


Zajęcia „rysunek i malarstwo” prowadziły panie: Anna Dziułka, Iwona Lipiec, Małgorzata Mikos i Krystyna Talik, „collage” panie Mirella Mrowiec-Borek, Anna Kisiel i pan Andrzej Amborski „wytwory z wikliny papierowej” pani Agnieszka Pawelec, Joanna Dziułka i brat Przemysław Rębowski, „wytwory z siana” brat Grzegorz Baczyński, pani Bernadeta Mrowiec-Orczyk i Joanna Gołdon. Instruktorów wspierały panie nauczycielki: ze Szkoły w Godowie pani Krystyna Niewczas, ze Szkoły w Dąbrowie pani Izabela Pocheć, ze Szkoły w Stykowie pani Danuta Turek i pani Urszula Kandyba ze Szkoły nr 9 w Starachowicach. Zajęcia odbywały się grupach mieszanych i panowała prawdziwa integracja. Głównym celem spotkania był rozwój twórczy, manualny, pobudzenie wrażliwości estetycznej z wykorzystaniem wiedzy i kreatywnego myślenia uczniów Szkół Podstawowych i osób niepełnosprawnych oraz upowszechnianie wśród nich kultury regionu świętokrzyskiego.
Mieszkańcy regionu świętokrzyskiego często nie doceniają rodzimej kultury i piękna swego miejsca zamieszkania. Dzieje się tak ponieważ gwałtowny rozwój cyfryzacji i mediów absorbuje swymi technologiami i możliwościami zwłaszcza młode pokolenie, któremu coraz bardziej brakuje czasu by zatrzymać się i dostrzec piękno otaczającej przyrody a także kultywować rodzimą tradycję. Młodzi preferują coraz bardziej atomistyczny i wirtualny styl życia, co nie sprzyja utrzymywaniu bezpośrednich relacji rówieśniczych.
Świętokrzyskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnym „RADOŚĆ” w Godowie organizując plenerowe, integracyjne warsztaty artystyczne postanowiło uwrażliwiać młode pokolenie nie tylko na piękno przyrody i otaczającego świata, ale także na piękno zawarte w drugim człowieku, szczególnie niepełnosprawnym. Okazało się, że młodzi ludzie potrzebują tylko zachęty, uśmiechu, poświęcenia im czasu i uwagi a także doceniania ich pracy i talentu. Wtedy stają się bardziej kreatywni i otwarci na sztukę i drugiego człowieka. Plener ten dał wszystkim wiele radości, nawiązały się przy tej okazji również nowe znajomości. Galeria powstałych dzieł została uwieczniona na fotografiach a uczestnicy spotkania mogli je zabrać ze sobą na pamiątkę. Na zakończenie odbył się poczęstunek w postaci grilla, przygotowanego pod kierunkiem pani Anny Kisiel z pracowni kulinarnej WTZ w Kałkowie-Godowie.