,,Razem aktywnie”

P1220994W dniach 28 – 30 maja 2014 r. Świętokrzyskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnym „RADOŚĆ” w Godowie zorganizowało cykl spotkań o charakterze integracyjno – kulinarno – rękodzielniczym pod nazwą „Razem aktywnie”. Zadanie skierowane było do ludzi w wieku 60+ z terenu powiatu starachowickiego, będących rodzicami osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kałkowie-Godowie. Zajęcia przeprowadzone zostały na terenie obiektów należących do Parafii w Kałkowie-Godowie oraz do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kałkowie-Godowie.

W naszym regionie brakuje ofert bezpośrednio skierowanych do osób starszych, brakuje też specjalistycznych instytucji i osób przygotowanych profesjonalnie do pracy z osobami starszymi. Mimo istniejących form integracji i wsparcia osób starszych w Polsce, aktualnie prowadzone badania ukazują poczucie osamotnienia osób po przejściu na emeryturę. Wiele osób odczuwa pustkę, nie wie jak zagospodarować czas, jak zaplanować dalszy rozwój. Dlatego należy stworzyć warunki do aktywizacji osób starszych, która pozwoliłaby na wykorzystanie ich potencjału do podnoszenia własnej jakości życia, jakości życia społeczności sąsiedzkich i lokalnych oraz lepszej integracji społeczno-kulturowej.
Stowarzyszenie RADOŚĆ wychodząc na przeciw postanowiło dać osobom starszym możliwość wykorzystania i rozwoju własnego potencjału poprzez udział w zadaniu „Razem aktywnie”. Okazją do tego aby grupa ludzi 60+ mogła aktywnie i atrakcyjnie spędzić czas, zacieśnić więzi społeczne, było wspólne tworzenie regionalnego rękodzieła, staropolskich potraw oraz wypiek ciast i ciastek. Zajęcia prowadziły Panie: Anna Kisiel i Bernadeta Mrowiec-Orczyk oraz Bracia: Grzegorz Baczyński i Przemysław Rębowski – terapeuci z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kałkowie-Godowie, będący jednocześnie członkami Stowarzyszenia „RADOŚĆ”. W trakcie prowadzonych zajęć zorganizowana została prelekcja na temat idei wolontariatu w wykonaniu Pani Dominiki Piwnik – wolontariuszki z Centrum Wolontariatu w Starachowicach. Pogadanka miała na celu zachęcenie uczestników projektu do działań wolontarystycznych. Zakończeniem i podsumowaniem działań była prezentacja powstałych wytworów podczas imprezy „Jarmark u Starzecha”, która odbyła się w dniach 31 maja – 1 czerwca br., na terenie Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. Uczestnictwo w „Jarmarku u Starzecha” pozwoliło, aby grupa ta i jej wytwory mogły zaistnieć i zaprezentować się szerokiej publiczności, przez co nastąpiło zwiększenie udziału osób starszych w życiu społecznym. Projekt dał możliwość lepszego poznania się i zacieśnienia więzi poprzez wspólne, twórcze spędzenie czasu wolnego a także przeciwdziałał wykluczeniu społecznemu osób w wieku 60+. Stworzenie klimatu wzajemnej akceptacji tolerancji i zrozumienia zwiększyło ich poczucie własnej wartości.

„PROJEKT ZOSTAŁ DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO w 2014r.”