Złoty Jubileusz księdza Infułata Czesława Wali

DSC_0026W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Kałkowie-Godowie, odbyły się uroczystości jubileuszu 50-lecia święceń kapłańskich ks. Infułata Czesława Wali – twórcy sanktuarium, założyciela parafii, a zarazem kustosza-seniora, inicjatora powstania Warsztatu Terapii Zajęciowej. Razem z księdzem infułatem świętował swój złoty jubileusz ks. Andrzej Wróblewski. Delegacja pracowników, uczestników i ich rodzin złożyła Drogim Jubilatom serdeczne życzenia i podziękowania za trud i poświęcenie w działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
Ks. Infułat Czesław Wala, twórca i budowniczy sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Kałkowie-Godowie, jak również Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kałkowie-Godowie obchodził 50-lecie święceń kapłańskich. Mszy świętej w sanktuaryjnym kościele przewodniczył 8 czerwca biskup Henryk Tomasik. – Patrząc na to dzieło niemal trudno uwierzyć, że dokonał tego jeden człowiek – mówił podczas uroczystości biskup radomski.


Przed uroczystą Mszą świętą parafianie zorganizowali zacnym jubilatom przejazd bryczką z Góry Miłosierdzia „Eremów” – miejsca zamieszkania ks. Czesława, do Auli św. Jana Pawła II. Po drodze zatrzymano się przy kaplicy św. Maksymiliana Kolbe – to miejsce, w którym narodziła się parafia.
Ks. Kustosz Zbigniew Stanios serdecznie przywitał zgromadzonych gości. Następnie zostały wygłoszone dwa wykłady: prof. Aliny Rynio oraz ks. prof. Wiesława Przygody (wychowanka ks. inf. Wali). Tematem było życie i działalność ks. inf. Czesława Wali. Wystąpiły również grupy parafialne, które przygotowały okolicznościowy montaż słowno-muzyczny.
Podczas procesji z Auli Jana Pawła II do kościoła została poświęcona tablica dedykowana ks. Czesławowi Wali – to dar zawsze wdzięcznych i wiernych parafian.
Uroczystej sumie przewodniczył bp Henryk Tomasik. A wśród koncelebransów – prócz czcigodnych jubilatów – znaleźli się m.in. ks. Eugeniusz Makulski, ks. prał. Stanisław Łabendowicz, ks. Jan Mikos, ks. Andrzej Rdzanek (dziekan starachowicki) oraz kapłani dekanatów starachowickich. Homilię wygłosił syn ziemi kałkowskiej ks. prof. Wiesław Przygoda. Po homilii odśpiewano hymn do Ducha Świętego, odmówiono modlitwę za jubilatów oraz przekazano im poświęcone krzyże.
Uroczystość zgromadziła wiele delegacji m.in. przedstawicieli grup działających przy parafii: Zespół św. Anny, scholę, Teatr Dramatyczny im. ks. infułata Czesława Wali, ministrantów, Strażaków OSP Kałków. Nie zabrakło delegacji z placówek powstałych z inicjatywy ks. Czesława Wali: Warsztatu Terapii Zajęciowej, Domu Ludzi Starszych, Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej, Hospicjum św. o. Pio, Grupy św. Ojca Pio. Przybyły również siostry zakonne: Rada Generalna Sióstr Służek NMPN z Mariówki, Siostry Córki Św. Franciszka Serafickiego z Sandomierza oraz Matka Generalna Sióstr św. Dominika wraz z zarządem z Krakowa. Na uroczystości jubileuszowe przybyli również przedstawiciele władz samorządowych, miejskich i gminnych oraz wiele delegacji indywidualnych.
Praca duszpasterska ks. Czesława Wali przyniosła wspaniały plon i budzi od lat uznanie. Doceniany jest jego trud włożony w troskę o parafię, a także o każdego spotkanego człowieka potrzebującego pomocy.