Dożynki

CAM00133W Sanktuarium Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie-Godowie w niedzielę 8 września odbyły się Dożynki Diecezjalne. Uczestnicy naszego warsztatu i instruktorzy, niezmiennie od wielu lat, również w tym roku przygotowali wieniec i wzięli udział w tej pięknej uroczystości. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ksiądz biskup Henryk Tomasik , a koncelebrowali m.in. ks. Andrzej Bartosiński – diecezjalny duszpasterz rolników oraz ks. Zbigniew Stanios – kustosz sanktuarium. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: poseł Krzysztof Lipiec oraz wójt gminy Pawłów Ignacy Gierada.


Uroczystość rozpoczęto barwnym korowodem dożynkowym; z pięknymi strojami regionalnymi, wieńcami dożynkowymi, pocztami sztandarowymi. Podczas mszy, na Ofiarowanie, wszystkie wieńce zostały złożone na polowym ołtarzu przed Golgotą Martyrologii Narodu Polskiego. Tradycyjnie, po mszy, uczestnicy uroczystości otrzymali chleb dożynkowy.
Dożynki połączono z gminnymi dożynkami gminy Pawłów, na terenie, której leży sanktuarium. Było to dziękczynienie za dar chleba każdego polskiego chłopa i rodziny chłopskiej.