Aktywni niepełnosprawni – Zakopane

P1200476Świętokrzyskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnym „RADOŚĆ” w Godowie wystąpiło z ofertą mającą na celu zaspokojenie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie turystyki, rekreacji i sportu, organizując dla nich czterodobowy pobyt w Zakopanem. W ramach zadania zorganizowany został wyjazd do Zakopanego w dniach 28.08 – 01 09. 2013r., mający charakter turystyczno-rekreacyjny i krajoznawczy. Wyjazd ten był dla większości osób niepełnosprawnych objętych zadaniem, jedyną okazją do poznania stolicy polskich Tatr – miejsca licznych sportów zimowych i turystyki górskiej.

Korzystając z możliwości konkursowych Stowarzyszenie „RADOŚĆ” złożyło swoją ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach. W wyniku pozytywnej weryfikacji wniosku przez Województwo Świętokrzyskie (organ administracji publicznej organizujący konkurs) Stowarzyszenie „RADOŚĆ” otrzymało dofinansowanie. Zadanie pod nazwą „Aktywni Niepełnosprawni” skierowane było do osób niepełnosprawnych w większości ze znacznym stopniem niepełnosprawności, głównie z dysfunkcją intelektualną. Grupę stanowili mieszkańcy powiatu starachowickiego i ostrowieckiego w liczbie 45 osób.
Podczas pobytu w Zakopanem uczestnicy mieli możliwość skorzystać z aktywnej formy spędzania wolego czasu. Służyły temu zajęcia fitness i Nordic Walking prowadzone przez wykwalifikowaną instruktorkę w różnych miejscach Zakopanego i okolic. Dzięki zajęciom Nordic Walking uczestnicy aktywnie spędzili czas na świeżym powietrzu doceniając walory krajobrazowe i przyrodnicze Tatr. Kolejnym istotnym elementem aktywnej rekreacji był park linowy, gdzie uwzględniono stopień trudności trasy dostosowanej do indywidualnych predyspozycji osób niepełnosprawnych. Było to dla nich ogromne wyzwanie, okazja i próba pokonywania własnych słabości, lęków pod nadzorem obsługi parku i opiekunów. Park linowy dostarczył wszystkim wielu pozytywnych emocji, frajdy i radości. Ważnym aspektem całego przedsięwzięcia było poznanie kultury ludowej Podhala podczas zwiedzania Zakopanego jak i spotkania z góralską kapelą.
„Zadanie realizowane przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w 2013r.”