Wycieczka do Warszawy

P1140882W dniu 5 czerwca 2012r. w Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej w Warszawie odbyło się spotkanie integracyjno-artystyczne pt.: „Legendy Świętokrzyskie i nie tylko…- tym razem na Bielanach”. Organizatorami byli: Świętokrzyskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnym „RADOŚĆ” w Godowie, Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej w Warszawie, Warsztat Terapii Zajęciowej w Kałkowie-Godowie, a zrealizowane zostało przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.


Spotkanie to było swoistą kontynuacją II Spotkań Teatralnych Osób Niepełnosprawnych Kałków-Godów 2011. pt.: „Legendy Świętokrzyskie i nie tylko…”, które zaowocowało nawiązaniem współpracy Stowarzyszenia „RADOŚĆ” z Bielańskim Centrum Kultury. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali II Spotkań Teatralnych z placówek: WTZ Kałków-Godów, Starachowice i Sienno, ŚDS Starachowice, DPS Brody oraz młodzież i nauczyciele Liceów Ogólnokształcących z terenu Warszawy.
W przedsięwzięciu wzięło udział łącznie około 100 osób, w tym 5 grup teatralnych, przedstawiających swoje „Legendy”, uczestnicy WTZ w Kałkowie-Godowie prezentujący swoją twórczość plastyczną a także około 120 uczniów. Udział wzięli również przedstawiciele z Urzędu Dzielnicy Bielany, mieszkańcy a także osoby pracujące z młodzieżą dysfunkcyjną. Prezenterem łączącym występy poszczególnych grup i przedstawiającym zespoły był aktor Teatru Rampa w Warszawie Pan Robert Tondera. Po prezentacji teatralnej odbyło się spotkanie młodzieży licealnej z niepełnosprawnymi artystami w postaci animacji teatralnych, plastycznych i choreograficznych poprowadzonych przez warszawskich profesjonalistów: aktorkę Annę Bojara, plastyka-fotografika Michała Bojara i choreografa tańca Antoniego Żalińskiego.
Warszawska młodzież mogła obejrzeć również wystawę prac plastycznych wykonanych przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko-Katolickiej w Kałkowie-Godowie i pozostałych placówek.
Po części integracyjno-artystycznej Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej w nagrodę za wspaniałe występy zorganizowało grupom zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik.
Przedsięwzięcie było znakomitą okazja do integracji środowisk twórczych osób niepełnosprawnych z warszawską młodzieżą. Ponadto stało się okazją do promocji i upowszechniania kultury województwa świętokrzyskiego oraz regionalnego dziedzictwa kulturowego. Animacje zorganizowane przez gospodarzy imprezy posłużyły w wymianie pomysłów i doświadczeń w amatorskim tworzeniu sztuk teatralnych, plastycznych i choreograficznych.