Dzień Godności

Obraz 688Obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną odbyły się dnia 08.05.2012r. na terenie Sanktuarium w Kałkowie-Godowie. Organizatorami byli Warsztat Zajęciowej oraz Stowarzyszenie „Radość”. Tegoroczna impreza miała szerszy zasięg i bogatszy program o element edukacyjno-informacyjny.


Głównym punktem obchodów było spotkanie osób niepełnosprawnych i ich rodzin z doradcami Biura Porad Obywatelskich z Ostrowca Św. Celem tego spotkania było uzyskanie informacji przez osoby niepełnosprawne na temat możliwości skorzystania z porad udzielanych przez Biuro w zakresie szeroko rozumianej poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Poza tym impreza miała również charakter integracyjno-sportowy, co dało okazję do przezwyciężania swoich słabości przez niepełnosprawne osoby a także służyć będzie zacieśnieniu więzi społecznych i nawiązaniu nowych znajomości. Do udziału w imprezie zaproszone zostały osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami będące uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kałkowie-Godowie i Starachowicach oraz członkowie Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Niepełnosprawni „Plus” Koło w Starachowicach i Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnym „RADOŚĆ” w Godowie. Łącznie około 230 osób.