Festyn sportowo – ekologiczny

Festyn (8)W dniach 11-12 maja 2012 roku w Kałkowie-Godowie odbył się Festyn sportowo-ekologicznego „Zielono mi … Żyj zdrowo na sportowo” pod patronatem Księdza Infułata Czesława Wali, którego organizatorami byli: Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-Świętokrzyskie, Sekcja „Sprinter”, działająca na terenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kałkowie-Godowie oraz Świętokrzyskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnym „RADOŚĆ”.
W ramach Festynu odbył się także w Świętokrzyski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych, w którym udział wzięło 12 Sekcji Olimpiad Specjalnych – łącznie około 200 osób – zawodników, trenerów, wolontariuszy.


Wszystkie Sekcje, które brały udział w Turnieju – w ramach promowania ekologicznego stylu życia – przywiozły ze sobą makulaturę, zużyte baterie oraz sprzęt elektroniczny, przeznaczony do utylizacji. W akcję włączyły się też szkoły podstawowe i gimnazja z terenu powiatu starachowickiego.
Ideą, jak przyświecała Organizatorom była integracja osób z niepełnosprawnością intelektualną ze społeczeństwem lokalnym , wspieranie ich aktywności i uczestnictwa w różnych aspektach życia społecznego oraz przede wszystkim popularyzacja problematyki ekologicznej i ochrony środowiska.
Festyn miał na celu uświadomienie zagrożeń, jakie wynikają z dynamizacji procesów produkcyjnych , rewolucji biotechnologicznej oraz wpływu rozwoju współczesnej cywilizacji na środowisko naturalne.
Festyn połączył elementy edukacji ekologicznej, integracji społecznej, popularyzację sportu, zdrowego trybu życia wraz z uświadomieniem potrzeby dbałości o środowisko, które jest i będzie dziedzictwem dla przyszłych pokoleń.
Festyn odbył się na estradzie w samym sercu Sanktuarium Maryjnym w Kałkowie-Godowie.
Uroczystego otwarcia dokonali wspólnie Grzegorz Małkus – Prezes Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska-Świętokrzyskie oraz Grzegorz Kurkowski – Wiceprezes ds. Organizacyjnych Komitetu Krajowego, dziękując przy tym Organizatorom od lat zaangażowanym w działalność OS. Z zakresu ekologii głos zabrała Magdalena Kołak z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, opowiadając o promocji zdrowia, zdrowym stylu życia i zdrowej żywności.
Odbył się też konkurs ekologiczny z licznymi nagrodami, którym wzięły udział dzieci i zawodnicy OS – poprowadzony przez Braci Zakonnych – Grzegorza Baczyńskiego i Pawła Boliboka.
Przez cały czas trwania Festynu odbywała się zbiórka zużytych baterii, makulatury, plastiku, sprzętu elektronicznego przeznaczonego do utylizacji, rozdawano ulotki propagujące ekologiczny styl zycia. W inicjatywę licznie włączyli się mieszkańcy gminy.
W części artystycznej wystąpili: Zespół Taneczny ze Szkoły Podstawowej z Godowa, „Altanka Świętokrzyska” z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kałkowie-Godowie, Rafał Mróz z Warsztatu Terapii Zajęciowej Skarżysko-Kamienna, z piosenką „Nie jesteś inny”, Zespół Folklorystyczny „Okrasa” działający przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie, soliści ze Starachowickiego Centrum Kultury, zespół „Ambulans”. Był też pokaz fitness z elementami salsy i pokaz sztuk walki klubów sportowych DRAGON oraz KRAV MAGA ze Starachowic.

W wyniku przeprowadzonych zawodów dokonano podsumowania poziomu wyszkolenia zawodników w zakresie piłki nożnej, jak również stworzono kolejną dobrą okazję zawodnikom Olimpiad Specjalnych do integracji społecznej w środowisku lokalnym. Dowodem tego był liczny udział w zawodach lokalnej społeczności oraz mecz, którzy zawodnicy rozegrali z dziecięcą drużyną dawnej „Arki” Kałków.
Turniej został przeprowadzony przy wsparciu: Księdza Infułata Czesława Wali z Parafii Rzymsko-Katolickiej w Kałkowie-Godowie, Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, Urzędu Gminy w Pawłowie, Starachowickiego Centrum Kultury, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kałkowie-Godowie, Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Ośrodek Zamiejscowy w Starachowicach, Polskiego Systemu Recyklingu, Organizacja Odzysku SA Warszawa, Stora Enso Poland SA, Remondis Sp.z o.o oraz wielu innych.