,,Integracyjnie, tradycyjnie i świątecznie”

P1210694Świętokrzyskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnym „RADOŚĆ” w Godowie realizowało zadanie pod nazwą „Integracyjnie, tradycyjnie i świątecznie”, kierowane do osób niepełnosprawnych i ich rodzin z terenu powiatu starachowickiego. W dniach 25-27.11.2013r. na terenie Sanktuarium w Kałkowie-Godowie oraz w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Kałkowie-Godowie zorganizowany został cykl spotkań warsztatowych o charakterze integracyjno-świątecznym nawiązujących do dawnych tradycji ludowych związanych z obchodami Świąt Bożego Narodzenia. Podczas trzech spotkań wykonywane były ozdoby świąteczne i choinkowe w tym również wypiek ciasteczek. Na realizację zadania Stowarzyszenie „RADOŚĆ” otrzymało dofinansowanie ze środków Powiatu Starachowickiego, w ramach konkursu: „Organizacja okolicznościowych spotkań, imprez integracyjnych oraz aktywnych form spędzania wolnego czasu osób niepełnosprawnych”.


Zakończeniem zadania było wigilijne spotkanie integracyjne poprzedzone Mszą Św., połączone z prezentacją wytworów świątecznych powstałych w ramach warsztatów. Udział w nim wzięli uczestnicy z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kałkowie-Godowie, ich rodzice i opiekunowie, pracownicy WTZ oraz członkowie Stowarzyszenia „RADOŚĆ”. Swoją obecnością zaszczycili również: Starosta Powiatu Starachowickiego – Pan Andrzej Matynia, Członek Zarządu Powiatu – Pan Marek Pawłowski, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Pan Wiesław Daszkowski oraz księża: Ks. Inf. Czesław Wala, Ks. Kustosz Zbigniew Stanios, Ks. Ryszard Witek i Ks. Stanisław Dębowski. Spotkanie odbyło się 4 grudnia br. na terenie Sanktuarium w Kałkowie-Godowie.
Czas wolny ma bardzo istotny wpływ na życie człowieka. Pomaga zachować równowagę psychiczną i fizyczną. Stwarza możliwości rozwoju zainteresowań, nawiązywania kontaktów społecznych oraz samorealizacji. W życiu osób niepełnosprawnych mało jest różnorodnych form aktywnego spędzania czasu wolnego, szczególnie w gronie rodzinnym. Współczesna rodzina zwykle spędza czas wolny przed telewizorem. Zważywszy na to, iż wśród rodzin dysfunkcyjnych znaczny odsetek stanowią rodziny mało zamożne, co uniemożliwia im korzystanie z pełnej oferty kulturalnej (teatr, kino itp.) oraz turystycznej, Stowarzyszenie RADOŚĆ wychodząc na przeciw postanowiło wskazać inne możliwości spędzania wolnego czasu poprzez zadanie „Integracyjnie, tradycyjnie i świątecznie”. Okazją do tego aby rodzina mogła zacieśnić więzi i spędzić aktywnie i atrakcyjnie czas jest powrót do dawnych tradycji bożonarodzeniowych wspólnego tworzenia ozdób choinkowych i świątecznych z wykorzystaniem między innymi materiałów naturalnych ( szyszki, kasztany itp.) zebranych przez uczestników zadania, co również było elementem zagospodarowania wolnego czasu. Projekt dał możliwość lepszego poznania się i zacieśnienia więzi poprzez wspólne, twórcze działania, a także był nauką jak w przyszłości pożytecznie zagospodarować czas wolny na gruncie rodziny.