Konferencja pt.,,Niepełnosprawność a praca”

DSC_0234W dniu 16.10.2013r. w Auli Jana Pawła II na terenie Sanktuarium w Kałkowie-Godowie odbyła się konferencja pt.„Niepełnosprawność a Praca”, którą zorganizowali: Świętokrzyskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnym „Radość” w Godowie oraz Parafia Rzymsko-Katolicka w Kałkowie-Godowie przy udziale Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kałkowie-Godowie i w Starachowicach.

Na konferencje przybyli: Pani Jadwiga Irla – Dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego PFRON w Kielcach, Pan Marek Pawłowski – Członek Zarządu Powiatu Starachowickiego, Pan Wiesław Daszkowski – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach, Pani Bożena Klepacz – Kierownik Zespołu ds. Zdrowia i Rehabilitacji Starostwa Powiatowego w Starachowicach, Pan Jerzy Mikos – Właściciel Zakładu Stolarskiego w Godowie, Pan Krzysztof Dobrowolski – Prezes Zakładu Pracy Chronionej „Perfect” w Starachowicach oraz Ksiądz Henryk Wólczyński – Proboszcz Parafii Św. Judy Tadeusza w Starachowicach. Obecni byli również uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kałkowie-Godowie i w Starachowicach wraz z rodzicami i opiekunami. Wszystkich gości powitali Dorota Jop – Prezes Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnym „Radość” w Godowie oraz Roman Konopka – Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kałkowie-Godowie. Honorowy Patronat nad konferencją objął Pan Andrzej Matynia – Starosta Powiatu Starachowickiego. Zadanie współfinansowane było ze środków PFRON przekazanych przez Powiat Starachowicki i realizowane było w ramach konkursu ogłoszonego przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach pod nazwą: „Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy”.
Jednym z celów jakie realizują Warsztaty Terapii Zajęciowej jest rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych i przygotowanie ich do podjęcia zatrudnienia. Stowarzyszenie „RADOŚĆ” chcąc wesprzeć działania Warsztatów w tym zakresie, podjęło się realizacji zadania pod nazwą „Niepełnosprawność a praca”, w ramach którego zorganizowało w dniu 15 października br. warsztaty kulinarne oraz w dniu 16 października br. konferencję. W warsztatach kulinarnych wzięli udział uczestnicy z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kałkowie-Godowie i w Starachowicach. Podczas warsztatów prowadzonych pod kierunkiem Pani Anny Kisiel z WTZ w Kałkowie oraz Pani Jolanty Świtoń z WTZ w Starachowicach, przygotowywane były potrawy z przeznaczeniem do degustacji w trakcie konferencji. Konferencja miała na celu pokazać osobom niepełnosprawnym z terenu powiatu starachowickiego i ich rodzinom możliwości instytucji i przedsiębiorców w zakresie funkcjonowania osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Na konferencję w charakterze prelegentów zostali zaproszeni przedstawiciele Starostwa Powiatowego i Powiatowego Urzędu Pracy w Starachowicach, Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie, Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach oraz pracodawców, którzy poprzez swoje wystąpienia przybliżyli problematykę rynku pracy dla osób niepełnosprawnych. Zespół ds. Zdrowia i Rehabilitacji Zawodowej Starostwa Powiatowego w Starachowicach reprezentowała Pani Mariola Lisowska, w imieniu Powiatowego Urzędu Pracy w Starachowicach wystąpiła Pani Małgorzata Czuba – doradca zawodowy. Chroniony rynek pracy omówili kolejno: Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie Pan Andrzej Śledziona oraz Panie: Ewelina Koza i Ewa Kasperkiewicz z Wydziału Polityki Społecznej Oddział Rynku Pracy Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.
Działania w sferze zawodowej podejmowane w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Starachowicach omówiła Pani Kierownik Wiesława Zakłada, a następnie Pani pedagog Małgorzata Mikos w swojej prezentacji przedstawiła formy aktywizacji i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych jakie są prowadzone przez Warsztat Terapii Zajęciowej Kałkowie-Godowie.
Merytoryczną część konferencji podsumowała w swoim wystąpieniu Pani Jadwiga Irla – Dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego PFRON w Kielcach. Następnie na scenie wystąpiła grupa artystyczna „Altanka Świętokrzyska” z przedstawieniem pt.: „Zakochany Żebrak” z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kałkowie-Godowie oraz grupa artystyczna „Tacy sami” z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Starachowicach z przedstawieniem pt.: „Romek i Julka”.
Konferencji towarzyszyła również wystawa prac plastycznych i rękodzielniczych osób niepełnosprawnych z obu Warsztatów. Na zakończenie konferencji zebrani goście, prelegenci, osoby niepełnosprawne i ich rodzice (łącznie około 160 osób) uczestniczyli w degustacji potraw przygotowanych w ramach warsztatów kulinarnych.
Patronat medialny nad konferencją sprawowała Telewizja Starachowice.